Faglige kompetencer

 • Mange års erfaring med design, installation og drift af campus netværk - såvel Aruba som Cisco
 • Mange års erfaring med design, installation og drift af wifi netværk - såvel Aruba (både onprem og Aruba central baseret) som Cisco. Jeg har faktisk været med siden man "opfandt" wifi
 • Stor ekspertise i optimering og fejlfinding på såvel kablede som trådløse net
 • Medvirket til såvel udarbejdelse som besvarelse af teknisk udbudsmateriale
 • Undervist i netværksteknologier
 • Fungeret som "trusted advisor" for en række kunder
 • Udført en række opgaver som netværks arkitekt

Personlige kompetencer

 • Analytisk
 • Nysgerrig
 • Entusiastisk
 • Positiv
 • Målrettet
 • Elsker at formidle viden

Udvalgte certificeringer:

 • HP Master ASE - Wireless Networks Implementer V1 - aug 2013: Den højeste certificeringsgrad der på daværende tidspunkt fandtes hos HPE networks - fornyet et antal gange
 • Aruba Certified Mobility Professional (ACMP) - mar 2022 - mar 2025: Professionel certificering indenfor Aruba wifi, som svarer til Cisco CCNP wireless - der er tale om en certificering der er fornyet mange gange
 • Aruba Certified Mobility Associate (ACMA) - feb 2022 - feb 2022: Associate certificering indenfor Aruba wifi, som svarer til Cisco CCNA wireless - der er tale om en certificering der er fornyet mange gange.
 • Mist AI, Specialist (JNCIS-MistAI) - nov 2021 - nov 2024:Dette er den højest mulige certificering vedr. Mist/Juniper wifi.
 • Mist AI, Associate (JNCIA-MistAI) - nov 2021 - nov 2024:Mist/Juniper wifi Associate certificering.
 • Cisco CCNA wireless - aug 2012 - aug 2021: Cisco CCNA wireless som er fornyet et antal gange.
 • Cisco CCNA - aug 2012 - aug 2021: CCNA certificering der er fornyet et antal gange.
 • Aruba Certified ClearPass Professional (ACCP) V6.5 - apr 2017 - apr 2020: Aruba ClearPass er funktionelt svarende til Cisco ISE.
 • Aruba Certified Switching Associate (ACSA) V1 - apr 2017 - apr 2020: Aruba ClearPass er funktionelt svarende til Cisco ISE.
 • HP ATP - FlexNetwork Solutions V2 - nov 2013 - nov 2016
 • HP ATP - FlexNetwork Solutions V1 - nov 2013 - nov 2016
 • HP ASE - Wireless Networks Implementer V1 - jun 2013 - jun 2016

Udvalgte projekter

 • Trusted advisor for en storkøbenhavnsk kommune

  Igennem mange år har jeg haft rollen som trusted advisor, netværksarkitekt og tekniker vedr. kommunens kablede og trådløse net som i dag er Aruba baseret - en opgave som har inkluderet flere netværksudskiftninger.
  Kunden har nu gennem mange år haft et velfungerende net, og er yderst tilfreds med den service de har modtaget.
  I forbindelse med opgaven har jeg nok især lært at tale med kunder, som ikke altid er dybt teknisk funderet indenfor netværksområdet, og dermed at formidle teknisk viden til personer med andre kompetencer. Herudover har jeg lært, at det ikke altid er den teknisk mest optimale løsning, der er den bedste for en given kunde - f.eks. er enkelthed og overskuelighed i en løsning ofte at foretrække frem for avancerede features, som måske godt kan undværes.
 • Insourcing af en større Nordjysk uddannelsesinstitution

  I forbindelse med udbud og senere insourcing og drift (Network as a Service) af en større Nordjysk uddannelsesinstitution med massive netværksproblemer, var det min opgave at fungere som arkitekt, rådgiver, teknisk projektleder og primær-tekniker. Opgaven bestod bl.a. af re-design og udskiftning af et stort Aruba wifi net (bl.a. baseret på Aruba Central) spredt på 5-6 lokationer i Nordjylland - en udskiftning der skulle gennemføres i løbet af en kort "sommerferie". Såvel insourcing som den efterfølgende drift blev en succes, og nettet er i dag blevet en selvfølge, som man kun taler om, hvis der er problemer - helt på linje med andre commodities såsom strøm og vand.
  Den største læring i forbindelse med denne opgave var nok samarbejdet med en lang række 3-parts leverandører, samt at begå sig på uddannelsesinstitutioner, hvor man har andre krav til nettet, end hvad man kender fra f.eks. administrationsbygninger.
 • Design og drift af wifi net på et stort konferencecenter

  Mit job var at designe, implementere og efterfølgende drifte et Cisco wifi net på et stort konferencecenter, hvor der kan være op til 3.000 personer i de centrale områder af centret.
  Opgaven startede med en del afklaringsmøder med kunden, og så en række efterfølgende site survey målinger og simuleringer - noget som blev gentaget iterativt, til der var fundet en optimal løsning. Løsningen der kom ud af opgaven, opfyldte kravene fra såvel konferencecentret som dets gæster, da det kunne klare alt fra store åbne messer til konferencer med adskillige tusinde deltagere.
  Læringen af opgaven var især fokuseret omkring opbygning af fleksible net, som kan håndtere meget forskellige belastningsmønstre og et dybt varierende antal brugere.
 • Implementering af nyt LAN på alle lokationer hos et stort Dansk IT firma

  I forbindelse med min ansættelse hos firmaet, har jeg flere gange været arkitekt, teknisk-projektleder og primær tekniker ved udskiftning af det interne LAN net på alle firmaets lokationer. De vigtigste prioriteter var dels valg og design af den "rigtige" LAN løsning (kapacitet, pris, sikkerhed, fremtidssikring etc.), dels at få skiftet netværket på en sådan måde, at implementeringsarbejdet ikke generede de flere tusinde brugere, der dagligt var afhængige af nettet.
  Under de forskellige implementeringsrunder, lærte jeg utroligt meget om koordinering med brugere, aftaler med projektdeltager og implementering af fleksible løsninger (der altid noget som går galt, og skal ændres, i et stort og tidskritisk projekt).