Spørgsmål vedr. vilkårene for samarbejde kan rettes til mig på telefon +45 4083 6495 eller via e-mail til: vm@vm-online.dk
 1. Fakturering
  Alle ydelser faktureres via et freelancebureau - der kan vælges mellem Factofly og "Teknik & Design Freelancebureau".
 2. Betaling
  Alle priser angivet i tilbud og kontrakter er ekskl. moms og/eller andre lokale skatter og afgifter.
 3. Transportomkostninger
  Forud for opgavens gennemførelse aftales der hvordan transportomkostninger skal faktureres.
 4. Levering og installation
  Kunden skal sikre at der er fysisk adgang hvor påkrævet, for at kunne installation uhindret kan foretages. Eventuel ventetid, forgæves kørsel etc. medregnes i tidsforbrugsopgørelsen.
 5. Reklamation
  Reklamation over den ydede service skal være mig i hænde senest 8 dage fra modtagelse af ydelse.
 6. Ansvar
  Jeg kan ikke gøres ansvarlig for skade påført kundens materiel. Dette gælder også skader som eventuelt nyt/defekt udstyr påfører eksisterende udstyr når disse sammenkobles. Jeg kan ikke gøres ansvarlig som følge af driftstab, avancetab eller følgeskader.
 7. Erstatning
  Jeg kan ikke gøres ansvarlig for kundes driftstab, avancetab eller andet tab som følge af forsinket eller mangelfuld levering af konsulentydelser.
 8. Standard priser (ekskl. moms):
  - Fra 7:30 til 18 på hverdage: 860,00 kr. pr påbegyndt time.
  - Alle andre tidspunkter: 1.200,00 kr. pr påbegyndt time.
  - Hvis der ikke aftales betaling for transport, bliver der altid faktureret for mindst 4 timer pr påbegyndt kalenderdag for arbejde der laves on-site.